روز هوای پاک گرامی باد

وقتی هوا تمیزه، ما از پنجره اتاقمون تو بیمارستان محک، می تونیم تا ته شهر رو ببینیم. وقتی هوا تمیزه، زندگی خیلی قشنگ تره. ۲۹ دی ماه، روز هوای پاک گرامی باد. همیار محک باشیم

عجایب آب برای سلامتی

بهترین آب معدنی ایران همه ما می دانیم که نوشیدن آب چقدر مهم است حدود ۶۰ – ۷۰ % بدن ما از آب است تقریبا عملکرد درست تمام سیستم های اصلی در بدن ما به آب بستگی دارد آب به از بین بردن مواد سمی در بدن ما را از طریق کلیه ها کمک می […]